Edukacja / DydaktykaInformacjeSzkoleniaWydarzenia

W dniach 19 – 20 stycznia 2023 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie odbędzie się kurs specjalizacyjny „Teleradioterapia: techniki stereotaktyczne i specjalne”

Warszawa 15 grudnia 2023

W dniach 19 – 20 stycznia 2023 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w
Warszawie odbędzie się kurs specjalizacyjny „Teleradioterapia: techniki
stereotaktyczne i specjalne”.

Koszt kursu wynosi 400 zł.

Osoby zainteresowane kursem proszę o przeslanie wypełnionego załączonego
formularza i odesłanie do Narodowego Instytutu Onkologii na adres e-mail:
wioletta.bachorska@pib-nio.pl do dnia 31 grudnia 2022.

Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w kursie zostaną o tym poinformowane do
dnia 3 stycznia 2023. Osoby zakwalifikowane opłatę rejestracyjną będą obowiązane
wnieść na konto wskazane w mailu informującym
o zakwalifikowaniu na kurs do dnia 8 stycznia 2023.

Maksymalna liczba uczestników 30.
W przypadku zbyt małego zainteresowania kursem (liczba uczestników < 15)
organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.

z poważaniem prof. dr hab. Paweł Kukołowicz