Terminarz wydarzeń

Wydarzenia 2023
 
Planowany terminarz wydarzeń organizowanych lub będących pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. 
Szczegółowe informacje dot. wydarzeń zostaną przedstawione w stosownym czasie, na stronach dedykowanych tym wydarzeniom.
 

23.01.2024. ONLINE. Webinarium naukowo-szkoleniowe PTFM

22.03.2024. spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej – badania porównawcze z zakresu testów specjalistycznych

26-28.04.2024. Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej wraz z warsztatami z diagnostyki obrazowej (spotkanie sekcji diagnostyki obrazowej)

13-15.06.2024. Łeba. Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM

19-21.09.2024. Poznań. XVIII Kongres PTFM wraz ze spotkaniem Sekcji BRT