Edukacja / Dydaktyka

Czasopisma

The Journal of Applied Clinical Medical Physics (JACMP)

Publikuje prace z zakresu obrazowania medycznego, pomiarów promieniowania (kontroli jakości), ochrony radiologicznej i przepisów prawnych, także promieniowania niejonizującego i innych tematów dot. klinicznych zagadnień w fizyce medycznej.
Czytaj więcej


International Journal of Radiation Oncology ? Biology ? Physics (IJROBP)

Publikuje prace z zakresu : badań klinicznych dotyczących promieniowania w onkologii, biologii radiacyjnej oraz fizyki medycznej.
Czytaj więcej


Radiotherapy and Oncology

Publikuje artykuły z zakresu: klinicznej radioterapii, metod leczenia skojarzonego, radiobiologii i chemiobiologii, hipertermii i biologii nowotworu, jak również fizycznych aspektów istotnych dla onkologii, zwłaszcza w dziedzinie obrazowania, dozymetrii i planowania radioterapii.
Czytaj więcej