Zalecenia

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej opracowuje i publikuje zalecenia dotyczące różnych dziedzin działalności fizyków medycznych, przede wszystkim medycznych zastosowań promieniowania jonizującego. Niektóre informacje zawarte w poniższych dokumentach mogą nie być całkowicie aktualne, na przykład częstość wykonywania niektórych testów urządzeń radiologicznych podana w zaleceniach PTFM może być inna, niż obecnie wymagana przez prawo.

Pomimo to, sam opis testu ? nawet pochodzący sprzed kilkunastu lat ? nadal może być aktualny.

Medyczny akcelerator liniowy.

PJMPE 2001;7(3):199-278
Medyczny_akcelerator_liniowy.2001.pdf
Dokument PDF [10.1 MB]

Symulator terapeutyczny.

PJMPE 2004;10(2):55-118
Symulator.2004.pdf
Dokument PDF [393.5 KB]

Testy podstawowe monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

PJMPE 2013;19(1):1-14
Monitory.podstawowe.2013.pdf
Dokument PDF [280.2 KB]

Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.
PJMPE 2013;19(1):15-33
Monitory.specjalistyczne.2013.pdf
Dokument PDF [256.9 KB]
Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym.

PJMPE 2013;19(1):35-83
Mammografia.specjalistyczne.2013.pdf
Dokument PDF [1.9 MB]

Kontrola systemów planowania leczenia 3D w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.
PJMPE 2014;20(1):1-32
Systemy_planowania_3D.2014.pdf
Dokument PDF [374.8 KB]
Zalecenia PTFM dotyczące prowadzenia kontroli ułożenia pacjentów leczonych wiązkami zewnętrznymi. Część I,II i III.

Część I ? Wstęp. PJMPE 2015;21(1):1
Część II ? Metody. PJMPE 2015;21(1):3-26
Część III – Struktury anatomiczne. PJMPE 2015;21(1):27-31
Kontrola_ulozenia.2015.pdf
Dokument PDF [4.8 MB]

Zalecenia i propozycje PTFM dotyczące testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.
Inżynier/Fizyk Medyczny 2016;5(5);243-259
Rtg_specjalistyczne.2016.pdf
Dokument PDF [392.4 KB]B]
https://www.ptfm.org/wp-content/uploads/2017/11/Rtg_specjalistyczne.2016.pdf
Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich ? cyfrowe systemy obrazowania.

DRAFT zalecenia PTFM.pdf
Dokument PDF [2.0 MB]