SZKOLENIE USTAWICZNE (MPE)

Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Fizyki Medycznej (EFOMP – European Federation of Organisations for Medical Physics)

pozytywnie rozpatrzyło wniosek naszego Towarzystwa o uznanie naszej specjalizacji przez pozostałe europejskie towarzystwa fizyki medycznej.

 

 

 

We wniosku, który przedstawiliśmy, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia bazy danych systemu ustawicznego kształcenia (Regulamin Kształcenia Ustawicznego z dnia 28 czerwca 2021 r – uchwała Zarządu Głównego) oraz do weryfikacji aktywności zawodowej w okresie pięcioletnim.

Pojawia się w naszym środowisku tytuł – Medical Physics Expert. Jest on przyznawany okresowo, tj. na 5 lat z możliwością odnowienia w oparciu o kolejną ewaluację. Aby otrzymać ten tytuł należy zgromadzić odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych (Jednolity System Ewaluacji aktywności naukowej członków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej z dnia 28 czerwca 2021 – uchwała Zarządu Głównego) oraz złożyć właściwy wniosek który poddany zostanie ewaluacji.

Ważne dokumenty do pobrania:

Jednolity-System-Ewaluacji-pelna-wersja

MPE – wniosek

FORMULARZ PUNKTACJI

Wniosek oraz formularz, należy wypełnić i przesłać na adres MPE@PTFM.org.

Oceniana będzie aktywność edukacyjna z ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku a tytuł będzie mógł otrzymać tylko specjalista fizyki medycznej.

Do wysłanej informacji proszę dołączyć skany dokumentów potwierdzających aktywność edukacyjną.

 

UWAGA – artykuł przybliżający istotę procesu i jego znaczenie:

—> link do pobrania: IFM_202201 MPE

Oraz pozostałe dokumenty zawierające kluczowe informacje – do pobrania:

Jednolity-System-Ewaluacji-pelna-wersja

Regulamin Kształcenia Ustawicznego

003-Fizyka_medyczna-podstawowy-2018