Zarząd

Kadencja 2022

PROF. DR HAB. TOMASZ PIOTROWSKI  – PREZES

DR. HAB. ARMAND CHOLEWKA. PROF. UŚ – VICE-PREZES

DR. JANUSZ WINIECKI – VICE-PREZES

MGR ALEKSANDRA KLIMAS – SEKRETARZ

DR ANNA ZAWADZKA – SKARBNIK

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF ŚLOSAREK

DR GRZEGORZ ZWIERZCHOWSKI

MGR DAMIAN KABAT

DR PAWEŁ WOŁOWIEC