Zarząd

Kadencja 2022

PROF. DR HAB. TOMASZ PIOTROWSKI  – PREZES

DR HAB. ARMAND CHOLEWKA. PROF. UŚ – WICEPREZES

DR JANUSZ WINIECKI – WICEPREZES

MGR ALEKSANDRA KLIMAS – SEKRETARZ

DR ANNA ZAWADZKA – SKARBNIK

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF ŚLOSAREK

DR GRZEGORZ ZWIERZCHOWSKI

MGR DAMIAN KABAT

DR PAWEŁ WOŁOWIEC