Informujemy o KURSIE SPECJALIZACYJNYM „TELERADIOTERPIA: PROTONOTERAPIA I RADIOTERAPIA JONOWA” organizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Posted on

  Szanowni Państwo, informujemy o KURSIE SPECJALIZACYJNYM „TELERADIOTERPIA: PROTONOTERAPIA I RADIOTERAPIA JONOWA” organizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. TERMIN KURSU: 17.03.2023 MIEJSCE KURSU: IFJ ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków KONTAKT: sekretriat.ccb@ifj.edu.pl KOSZT: 300 zł […]

Informujemy o KURSIE DLA FIZYKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE RENTGENODIAGNOSTYKI I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ organizowanym przez Zakład Fizyki Medycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie.

Posted on

  Szanowni Państwo, informujemy o KURSIE DLA FIZYKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE RENTGENODIAGNOSTYKI I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ organizowanym przez Zakład Fizyki Medycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie. Treści przekazywane podczas kursu […]

Winter edition of the EFOMP newsletter which was produced by Dr Mohamed Metwaly (chair) and the members of EFOMP’s Communications and Publications committee.

Posted on

Dear National Member Organisations Presidents and Delegates, Please find below the Winter edition of the EFOMP newsletter which was produced by Dr Mohamed Metwaly (chair) and the members of EFOMP’s Communications and Publications committee. https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=305 […]

Renowacja grobu prof. Cezarego Pawłowskiego.

Posted on

Koleżanki i koledzy, w imieniu Zarządu i wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej składamy serdeczne podziękowania na ręce pracowników Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej, Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki […]