Różne

O PTFM

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Polskie Towarzystwo Fizyki MedycznejPolskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łączność z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

Rozwój nowych idei i przedstawianie ich szerokiej rzeszy odbiorców ? te dwa cele przyświecały nam przy powoływaniu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Jego członkami są ludzie w każdym wieku, którzy dzielą pasję do żywych dyskusji, dobrej zabawy i nawiązywania nowych znajomości.

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim.
Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

Chcesz zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej? Najpierw zapoznaj się z obowiązującymi regulacjami. Tutaj możesz pobrać Statut PTFM.

statut PTFM 29.092022

 

Deklaracja członkowska PTFM (word, pdf)
Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej prześlij do ją do najbliższego oddziału PTFM.

Zawsze z radością witamy nowych członków, którzy wnoszą do naszej grupy świeże i ciekawe pomysły. Zajrzyj do nas!