Aktywność międzynarodowa członków PTFM

Poniżej przedstawiamy aktualną aktywność międzynarodową członków PTFM związaną z ich uczestnictwem w ciałach opiniotwórczych powołanych przez federacje i towarzystwa naukowe, które działają na rzecz harmonizacji i rozwoju fizyki medycznej, zawodu fizyka medycznego oraz nauki.

 

Dr Joanna Kidoń – członkini AAPM TG No 389, Invasive Cardiovascular X-ray Imaging.

Dr Janusz Winiecki – członek Professional Matters Committee, EFOMP

Prof. Paweł Kukołowicz – członek European Board for Accreditation in Medical Physics (EBAMP)

Prof. Tomasz Piotrowski – członek Communications & Publications Committee, EFOMP.