Informacje

Składki Członkowskie

 

 

Składki członkowskie  można w drodze wyjątku wpłacać bezpośrednio na konto PTFM:
19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

Nazwa odbiorcy: PTFM
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, Oddział, Rok kwota, Rok kwota
(jeżeli wpłata za więcej niż jeden rok), itd.

Preferowaną formą opłacania składek w roku 2020 – jest skorzystanie ze sklepu na stronie PTFM.

Składka członkowska członka zwyczajnego wynosi 140 zł. Studenci i doktoranci mają prawo do
obniżonej składki członkowskiej w wysokości 80 zł. Emeryci i członkowie honorowi są zwolnieni z
płacenia składek.

Deklaracja członkowska – do pobrania.