Różne

W dniach 17 – 18 kwietnia 2024 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach odbędzie się niestacjonarny kurs specjalizacyjny Moduł III „ Diagnostyka obrazowa: podstawy obrazowania medycznego”

 

Szanowni Państwo,

W dniach 17 – 18 kwietnia 2024 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii SPZOZ
w Kielcach odbędzie się niestacjonarny kurs specjalizacyjny Moduł III „ Diagnostyka
obrazowa: podstawy obrazowania medycznego" (wg. Program specjalizacji w dziedzinie
Fizyki Medycznej (CMKP 2018).

Szkolenie skierowane jest do fizyków specjalizujących się w dziedzinie fizyki medycznej.
Koszt kursu wynosi 157,44 zł brutto od osoby. W przypadku finansowania kursu ze środków
publicznych cena kursu wynosi 128 zł i nie obejmuje VAT.

UWAGA! W przypadku, gdy jednostka finansująca kurs jest z sektora finansów publicznych
istnieje możliwość pomniejszenia jej o podatek Vat. Proszę wówczas o wypełnienie i
przesłanie wraz z formularzem rejestracyjnym oświadczenia – „zwolnienie z podatku Vat”
(dołączone do wiadomości) zarówno drogą mailową jak i pocztą tradycyjną (oryginał).

Wpłaty prosimy dokonywać, po otrzymaniu informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie
na kurs, do dnia 10.04.2024 r. na konto:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii:

20 1240 1372 1111 0010 8906 8587 z dopiskiem „Diagnostyka obrazowa Kielce”

Zgłoszenia proszę kierować do Pani Katarzyny Blejder:

kasiabl@onkol.kielce.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z przyczyn losowych.

Z poważaniem
mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska
p.o. kierownika kursu