Różne

18 kwietnia 2024 rozpoczęła się era radioterapii adaptacyjnej on-line w Polsce.

18 kwietnia 2024 rozpoczęła się era radioterapii adaptacyjnej on-line w naszym
kraju.

W tym dniu pierwszy pacjent został napromieniony tę techniką, w Narodowym
Instytucie Onkologii w Gliwicach. W celu zobrazowania narządów wewnętrznych
wykorzystano promieniowanie X , technikę ConeBeam CT. Podano dawkę po
adaptacyjnym planowaniu on-line, 6 Gy, z 12 wiązek w technice IMRT, wiązka X-
6MV. Leczono obszar miednicy, dwa węzły chłonne. Cały seans trwał 34 minuty. W
tym czasie wykonano badanie CBCT na podstawie, którego zaadaptowano struktury
krytyczne i GTV do rzeczywistych położeń i wymiarów, wykonano plan adaptacyjny
rozkładu dawki, zweryfikowano obliczenia niezależnym oprogramowaniem i podano
obliczoną dawkę promieniowania.

Przygotowania do zabiegu trwały od 1 marca br i obejmowały weryfikację
akceleratora nie tylko od strony dozymetrycznej, ale i obrazowej dla technik
adaptacyjnych.

Warto zaznaczyć, że radioterapia adaptacyjna została wykonana na aparacie Ethos
HyperSight, firmy Varian Siemens Healthineers.
Bardzo dziękuję całemu zespołowi fizyków medycznych zaangażowanych w tak
sprawne przeprowadzenie przygotowania akceleratora do pracy klinicznej, które
obejmowało nie tylko weryfikacje dozymetryczne, ale również obrazowanie w czasie
rzeczywistym i wyliczanie rozkładu dawki w adaptacyjnym planowaniu. I co bardzo
ważne w przygotowaniu pierwszego planu w adaptacyjnej radioterapii.
Zapraszamy do naszego ośrodka, chętnie podzielimy się naszą wiedzą w tym
zakresie. A jest to nowa jakość w planowaniu i realizacji radioterapii.

Pozdrawiam
Krzysztof Ślosarek