Uznanie specjalizacji przez EFOMP

Gliwice, 21.12.21

Koleżanki, Koledzy

Fizycy Medyczni

 

Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Fizyki Medycznej (EFOMP – European Federation of Organisations for Medical Physics) pozytywnie rozpatrzyło wniosek naszego Towarzystwa o uznanie naszej specjalizacji przez pozostałe europejskie towarzystwa fizyki medycznej.

We wniosku, który przedstawiliśmy, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia bazy danych systemu ustawicznego kształcenia (Regulamin Kształcenia Ustawicznego z dnia 28 czerwca 2021 r – uchwała Zarządu Głównego) oraz do weryfikacji aktywności zawodowej w okresie pięcioletnim.

Pojawia się w naszym środowisku tytuł – Medical Physics Expert. Jest on przyznawany okresowo, tj. na 5 lat z możliwością odnowienia w oparciu o kolejną ewaluację. Aby otrzymać ten tytuł należy zgromadzić odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych (Jednolity System Ewaluacji aktywności naukowej członków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej z dnia 28 czerwca 2021 – uchwała Zarządu Głównego) oraz złożyć właściwy wniosek który poddany zostanie ewaluacji.

W zakładce „Ustawiczne szkolenie” są dokumenty do pobrania: wniosek oraz formularz, które należy wypełnić i przesłać na adres MPE@PTFM.org. Ważna uwaga: oceniana będzie aktywność edukacyjna po 1 stycznia 2022 roku a tytuł będzie mógł otrzymać tylko specjalista fizyki medycznej. Do wysłanej informacji proszę dołączyć skany dokumentów potwierdzających aktywność edukacyjną.

Oczywiście zachęcam wszystkich fizyków medycznych, aby raz na rok, niezależnie od tego czy chcą ubiegać się o tytuł MPE czy nie przesyłali zgromadzone punkty edukacyjne. Nie jest to obowiązek, nie zmienia to statusu posiadanego tytułu specjalisty, jednak te informacje pozwolą nam utworzyć bazę danych dotyczącą aktywności edukacyjnej.

Na zakończenie chciałby bardzo mocno podziękować Panu Prof. Tomaszowi Piotrowskiemu oraz Panu Dr Januszowi Winieckiemu za przygotowanie wniosku, który został zaakceptowany przez EFOMP w czasie trzech tygodni, bez dodatkowych pytań. Ekspresowe procedowanie naszego wniosku zakończone sukcesem świadczy niewątpliwie o jego dobrym przygotowaniu, ale także, jest dowodem, że nasz proces kształcenia fizyków medycznych jest dobry.

 

 

Prezes PTFM

Prof. Krzysztof Ślosarek