InformacjeNowości

Komunikat: Zmiany dot. modelu subskrypcji czasopisma Inżynier i Fizyk Medyczny oraz sposobu regulowania składek członkowskich.

Szanowna społeczności fizyczek i fizyków medycznych,

Czasopismo „Inżynier i Fizyk Medyczny” jest nam doskonale znane. Od ponad dekady, na łamach tego czasopisma swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się fizycy medyczni, inżynierowie kliniczni, elektroradiolodzy, lekarze, technicy oraz producenci aparatury i firmy serwisujące. Czasopismo to stanowi bardzo ważne kompendium wiedzy praktycznej z obszaru fizyki medycznej. Stąd też Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej ściśle współpracuje z Wydawnictwem tak, aby umożliwić swoim członkom dostęp do Czasopisma na preferencyjnych warunkach. Dotychczas model współpracy oparty był na kolportażu egzemplarzy papierowych w ilości zależnej od liczby członków przypisanych do poszczególnych oddziałów Towarzystwa. Niestety, z powodów finansowych liczba egzemplarzy czasopisma nie pokrywała liczby wszystkich członków Towarzystwa. Ponadto, kolportaż wewnątrz mocno zdecentralizowanych oddziałów nie gwarantował tego, że Czasopismo docierało do wszystkich zainteresowanych.  Postanowiliśmy to zmienić.

Od lutego 2023 roku każdy członek Towarzystwa, który do 31 stycznia opłaci składkę członkowską przez stronę internetową będzie miał dostęp do rocznej subskrypcji elektronicznego wydania Czasopisma w preferencyjnej kwocie 18 zł. Pozostałość regulowana będzie przez Towarzystwo w ramach umowy z Wydawnictwem. Wypracowana subskrypcja obejmuje sześć kolejnych elektronicznych wydań czasopisma począwszy od nr 02.2023 do 01.2024. Koszt prenumeraty rocznej online na stronie czasopisma wynosi 180 zł. Jak widać kwota zaproponowana przez Zarząd dla członków naszego Towarzystwa jest dziesięciokrotnie niższa.

Jak zasubskrybować czasopismo na preferencyjnych warunkach? Musisz być zarejestrowanym i aktywnym członkiem Towarzystwa. Zarejestrowanym oznacza, że posiadasz konto na stronie Towarzystwa (www.ptfm.org). Z kolei aktywnym oznacza, że masz uregulowane składki członkowskie. Zgodnie ze zmianami w statucie Towarzystwa przyjętymi podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków w Krakowie, składki członkowskie na dany rok kalendarzowy należy opłacać do końca stycznia tego roku. Osoba, która do końca stycznia nie ureguluje składki członkowskiej przestaje być członkiem Towarzystwa. Ponowne przystąpienie do Towarzystwa możliwe jest zgodnie z procedurą przyjęcia nowych członków. Od 16.12.2022 roku składki członkowskie przyjmowane są jedynie przez stronę Towarzystwa. Opłata realizowana jest po zalogowaniu się na swoje konto na stronie. Tylko taka forma regulowania składek członkowskich gwarantuje przypisanie Tobie specjalnego kodu rabatowego, który możesz wykorzystać, aby wykupić subskrypcję czasopisma „Inżynier i Fizyk Medyczny” po preferencyjnej cenie 18 zł. Osoby, które do dnia 15.12.2022 już opłaciły składkę członkowską za 2023 rok przelewem na konto PTFM również będą mieć możliwość skorzystania ze zniżki. Opłacenie składki członkowskiej przez stronę Towarzystwa da również możliwość skorzystania z innych zniżek wynikających z członkostwa, takich jak na przykład zniżki opłat rejestracyjnych na kursy i konferencje organizowane przez Towarzystwo.

Życząc spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku pozdrawiam Was serdecznie.

 

W imieniu Zarządu Głównego PTFM

Tomasz Piotrowski

Prezes