InformacjeNowościRóżne

Nowe władze Towarzystwa – Kraków 2022.

Koleżanki i Koledzy,

w przeddzień 17 Kongresu PTFM w Krakowie odbyło się walne zebranie członków, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa. W wyniku głosowania zostałem jego prezesem. W skład Zarządu weszli Krzysztof Ślosarek (ustępujący prezes) oraz osoby, które będą kontynuowały w nim swoją pracę – Anna Zawadzka, Aleksandra Klimas, Janusz Winiecki, Grzegorz Zwierzchowski oraz Damian Kabat. Nowymi członkami zostali Armand Cholewka i Paweł Wołowiec. Jak widać trzon nowo ukonstytuowanego Zarządu stanowią osoby, które działały na rzecz Towarzystwa w przeciągu ostatnich czterech lat. Świadczy to o pozytywnej ocenie tych działań za co Wam serdecznie dziękuję. Jako nowy prezes będę dbał o ich należytą kontynuację. Główną oś działania Towarzystwa stanowią: aranżowanie wydarzeń naukowo-szkoleniowych, praca nad ogólnokrajowymi rekomendacjami dotyczącymi dobrych praktyk w dziedzinach medycyny, gdzie fizyka medyczna odgrywa istotną rolę, opiniowanie stosownych aktów prawnych, w których mowa o naszej profesji oraz działanie na jej rzecz na arenie europejskiej. Wierzę, że nasze działania doprowadzą do lepszego umocowania naszego zawodu w polskim prawie i przyczynią się w przyszłości do powstania Ustawy o zawodzie fizyka medycznego. Nie mniej ważnym jest promocja naszego zawodu w świadomości społecznej jak i stworzenie nowych kanałów komunikacji między Towarzystwem a studentami i absolwentami Uczelni Wyższych. Siła towarzystwa naukowego to osoby je tworzące. Dobrze funkcjonujące towarzystwo posiada w swoich szeregach ekspertów, których wiedza jak i autorytet wykorzystywane są w jego relacjach z otoczeniem społecznym i biznesowym. Stąd też, zachęcam Was – specjalistów fizyki medycznej – do składania stosownych aplikacji (więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Towarzystwa). Pamiętajcie też o naszych czasopismach – Polish Journal i o Inżynierze. Zachęcam Was do ich regularnej lektury i publikacji w nich swoich prac.

 

pozdrawiam Was serdecznie

Tomasz Piotrowski

prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej