Edukacja / DydaktykaInformacjeSzkolenia

W dniach 07-12.03.2024 w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędzie się kurs specjalizacyjny „Teleradioterapia: planowanie leczenia wiązkami fotonowymi i elektronowymi”

 

W dniach 07-12.03.2024 w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędzie się kurs specjalizacyjny „Teleradioterapia: planowanie leczenia wiązkami fotonowymi i elektronowymi”

Osoby realizujące specjalizację w starym trybiepo ukończeniu tego kursu będą miały zaliczone odbycie kursu “Teleradioterapia: planowanie leczenia techniką konformalną 3D i techniką dynamiczną

TERMIN KURSU 

Kurs realizowany będzie w formie hybrydowej, tj.:

– część on-line 07-08.03.2024 r,

– część stacjonarna 11-12.03.2024.

MIEJSCE KURSU

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej ul Garbary 15, 61-866 Poznań

Kontakt / Rejestracja: sylwia.ciesinska@wco.pl

Koszt: 900 zł brutto płatne do 25.02.2024 r.

Maksymalna liczba uczestników 24.

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.