Różne

PRACA – Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu!

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę z Fizykiem.

Kogo potrzebujemy:

 • osoby, która posiada ukończone studia wyższe na kierunku Fizyka Medyczna lub będącej w trakcie ich realizacji
 • otwartej na zmiany i nowe możliwości
 • dokładnej i precyzyjnej w działaniu

Kluczowe zadania:

 • udział w pomiarach dozymetrycznych wiązek terapeutycznych promieniowania (akceleratory, HDR) przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zaleceniami producenta
 • udział w procesie planowania teleterapii i brachyterapii
 • udział w tworzeniu i aktualizacji procedur obowiązujących w Zakładzie Fizyki Medycznej
 • udział w procesach kontroli jakości

Co oferujemy: 

 • dogodną dla kandydata formę zatrudnienia oraz system pracy
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz stażu pracy wymaganego do rozpoczęcia specjalizacji z fizyki medycznej
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • pracę w przyjaznej atmosferze z zaangażowanym i profesjonalnym zespołem

Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@onkologiaradom.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska: „FIZYK”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000”.

Radomskie Centrum Onkologii z siedzibą w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6a, podejmie współpracę ze Specjalistą Fizyki Medycznej.

Kogo potrzebujemy:

 • osoby, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie Fizyka Medyczna
 • może pochwalić się wiedzą z zakresu dozymetrii i planowania leczenia

Kluczowe zadania:

 • udział w pomiarach dozymetrycznych wiązek terapeutycznych promieniowania (akceleratory, HDR) przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zaleceniami producenta
 • udział w procesie planowania teleterapii i brachyterapii
 • udział w tworzeniu i aktualizacji procedur obowiązujących w Zakładzie Fizyki Medycznej
 • udział w procesach kontroli jakości

Co oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • przyjazne i komfortowe warunki pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze z zaangażowanym i profesjonalnym zespołem
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach

Osoby zainteresowane pracą w Radomskim Centrum Onkologii prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@onkologiaradom.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska: „SPECJALISTA FIZYKI MEDYCZNEJ”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000”.