Edukacja / DydaktykaInformacje

W dniach 18 – 21 września 2023 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się stacjonarny kurs specjalizacyjny Moduł III Diagnostyka obrazowa: diagnostyka rentgenowska (wg. Program specjalizacji w dziedzinie Fizyki Medycznej (CMKP 2018)

Kielce, dn. 02-08-2023 r.

Szanowni Państwo,

W dniach 18 – 21 września 2023 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach odbędzie się stacjonarny kurs specjalizacyjny Moduł III Diagnostyka
obrazowa: diagnostyka rentgenowska (wg. Program specjalizacji w dziedzinie Fizyki
Medycznej (CMKP 2018).
Szkolenie skierowane jest do fizyków specjalizujących się w dziedzinie fizyki medycznej.
Koszt kursu wynosi 676,50 zł od osoby. W przypadku finansowania kursu ze środków
publicznych cena kursu wynosi 550 zł i nie obejmuje VAT. Tu wymagane jest wypełnienie
załączonego oświadczenia. W przypadku osób fizycznych do powyższej kwoty należy doliczyć
VAT, tj. 676,50 zł brutto.

Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, 4 x obiady, przerwy kawowe.
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie załączonego formularza
wraz z załącznikami i odesłanie do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na adres
e-mail: kasiabl@onkol.kielce.pl do dnia 22.08.2022. Ze względu na fakt, iż jesteśmy
zobligowani wystawić wszystkim uczestnikom faktury za uczestnictwo w kursie bardzo proszę
o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Opłatę rejestracyjną należy dokonać do 28.08.2023 r. po kwalifikacji na podany numer
konta:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Numer konta: 20 1240 1372 1111 0010 8906 8587
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu Diagnostyka
obrazowa: diagnostyka rentgenowska.
Ilość miejsc jest ograniczona do 36 osób. Wszelkich informacji udzielamy drogą
elektroniczną: kasiabl@onkol.kielce.pl bądź telefonicznie: 41/36-74-328 w godzinach od 7.00-
15.00

UWAGA!
O zakwalifikowaniu zostaną Państwo poinformowani do dnia 23.08.2023.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 7 dni przed rozpoczęciem kursu, tj. po 11.09.2023 r.
nie zwracamy opłaty rejestracyjnej.
W przypadku zbyt małej liczby kandydatów Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania
kursu.

Z poważaniem
dr n. fiz. Andrzej Dąbrowski
p.o. Kierownika Jednostki Szkolącej
KONTAKT
Katarzyna Blejder, tel.: (+4841) 36-74-328, faks: (+4841) 36-74-090
E-mail: kasiabl@onkol.kielce.pl

 

do pobrania:

ZAŁĄCZNIKI_DIAGNOSTYKA IX 2023.08.03

Ogłoszenie_DIAGNOSTYKA IX 2023.08.03_2