XIII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy Państwa na XIII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM, które odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2023 roku w Rzeszowie.

RAMOWY PROGRAM LINK:

Program ramowy XIII Krajowego Spotkania Sekcji Rzeszów

Miejscem Konferencji będzie Hotel Prezydencki, przy ulicy Podwisłocze 48 w Rzeszowie – wyjątkowe miejsce usytuowane w samym centrum miasta. Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie.

Tematem spotkania będzie dozymetria w radioterapii.

Spotkanie będzie podzielone na 2 części. W pierwszym dniu planowana jest dyskusja na temat zmian w pomiarach dozymetrycznych, wynikających z nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W drugim dniu tematyka będzie dotyczyła dozymetrii planów leczenia w technice statycznej, dynamicznej oraz technikach specjalnych. Przewidziana jest również debata, która z pewnością pozwoli podzielić się doświadczeniem i opinią na temat weryfikacji planów leczenia w ośrodkach radioterapii w Polsce.

W trakcie spotkania zaplanowane są również prezentacje zaproszonych wykładowców oraz firm sponsorskich. Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo dużą rolę odgrywać będą uczestnicy. W każdym dniu konferencji przewidziane są prezentacje wygłaszane przez fizyków z krajowych ośrodków radioterapii.

Prezentacja dotycząca zmian w pomiarach dozymetrycznych powinna zawierać zakres, metody oraz częstotliwość stosowanych obecnie testów dozymetrycznych, a także perspektywę na przyszłość w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Prezentacja dotycząca dozymetrii planów leczenia powinna zawierać metody weryfikacji planów leczenia z podziałem na różne techniki planowania, kryteria oceny oraz opis wykorzystywanego sprzętu.

Na każdą ustną prezentację przeznaczone jest 20 minut, w tym 5 minut na pytania i dyskusję.

Koszt uczestnictwa został ustalony na poziomie 400 zł dla członków PTFM oraz 550 zł dla uczestników nienależących do Towarzystwa.

Wyniki przyjętych prezentacji zostaną ogłoszone, wraz z ostatecznym programem do dnia 15 maja.

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.ptfm.org/xiii-krajowe-spotkanie-sekcji-radioterapii-ptfm-rejestracja/

Opłaty:

https://www.ptfm.org/sklep/