Różne

WEBINARIUM 21 listopada godzina 18:00 dr Paweł Wołowiec: Niepewność pomiaru w dozymetrii ZAPRASZAMY!

21 listopada godzina 18:00

dr Paweł Wołowiec:

Niepewność pomiaru w dozymetrii

WIĘCEJ INFORMACJI I LINK DO SPOTKANIA (dla zalogowanych członków PTFM):

WEBINARIA PTFM

Streszczenie:

Prezentacja będzie dotyczyć podstawowej wiedzy dotyczącej obliczania niepewności
pomiaru w dozymetrii.
Przedstawione będą informacje o przewodnikach opisujących sposoby wyrażania
niepewności pomiaru oraz gdzie taką literaturę można znaleźć.
Omówione zostaną podstawowe terminy metrologiczne. Wyjaśniona zostanie różnica
pomiędzy błędem pomiaru a niepewnością pomiaru.
Zostaną opisane metody wyznaczania niepewności standardowej i propagacja
niepewności wraz z praktycznymi przykładami.