Historia PTFM

Posted on

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską ? […]

Statut PTFM

Posted on

29.09.2022 Statut PTFM  (link do pobrania statut PTFM 29.092022) I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (dalej zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności […]

Oddziały PTFM

Posted on

Lista oddziałów  PTFM wraz z wybranym zarządem na lata 2022 – 2026   Oddział Szczeciński Przewodniczący – Jezierska Karolina, karo@pum.edu.pl Sekretarz – Łukowiak Magdalena Skarbnik – Macała Agnieszka Adres korespondencyjny Oddziału PTFM Łukowiak Magdalena ZCO, […]

Inżynier i Fizyk Medyczny

Posted on

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach czasopisma […]

Rozporządzenie Ministerstwa

Posted on

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zainteresowanym odsyłamy do strony: www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=019808