InformacjeNowościRóżne

Mamy to! Nasze czasopismo z Impact Factor!

Mamy to! Nasze czasopismo z Impact Factor!

Niespełna siedem lat temu, Zarząd Główny Towarzystwa, podjął decyzję o reaktywacji
naszego Czasopisma – Polish Journal of Medical Physics and Engineering. Od tego czasu
Czasopismo przeszło szereg zmian, które doprowadziły do wzrostu transparentności pracy
recenzenckiej (nowy system do zarządzania procesem recenzencko-wydawniczym),
zindeksowanie zawartości Czasopisma przez bazy prac naukowych i w konsekwencji do
wzrostu zainteresowania Czasopismem jako miejscem, w którym warto opublikować swoje
badania.
Działania te przybrały znacząco na sile w przeciągu ostatnich czterech lat. Koordynował i
koordynuje je redaktor naczelny Czasopisma Pan dr Witold Skrzyński. W wyniku wytężonych
prac Pana Redaktora jak i całego zespołu redakcyjnego, prowadzących do obecnego kształtu
Czasopisma, możliwe było złożenie przez Towarzystwo i Konsultanta Krajowego wniosku do
Ministerstwa Edukacji i Nauki o zwiększenie liczby punktów ministerialnych. Liczba ta została
zwiększona w ubiegłym roku z 20 do 100 punktów.
Dzisiaj ogłoszona została lista czasopism, którym przyznano impact factor za rok 2022.
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasze Czasopismo znalazło się na tej liście!
Przyznano mu 0.4 punktu. Jak na beniaminka na liście – świetnie! Serdecznie gratuluję
Zespołowi Redakcyjnemu i zachęcam członków Towarzystwa do publikacji swoich badań w
naszym Czasopiśmie. Pamiętajcie – jako członkowie Towarzystwa jesteście zwolnieni z opłaty
publikacyjnej.

Z fizycznym pozdrowieniem
Tomasz Piotrowski
Prezes PTFM

Lista wybranych, polskich czasopism z punktami IF i MEiN, w których mile widziane są prace z
zakresu fizyki medycznej:
1. Współczesna Onkologia – Contemporary Oncology (Termedia) IF:1.8 MEiN:70
2. Journal of Contemporary Brachytherapy (Termedia) IF:1.4 MEiN:70
3. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (Via Medica) IF:1.2 MEiN:100
4. Polish Journal of Medical Physics and Engineering (Sciendo) IF:0.4 MEiN:100
5. Nukleonika (Sciendo) IF:0.7 MEiN:70
6. Polish Journal of Radiology (Int Scientific Information Inc) IF:1.2 MEiN:70
7. Nuclear Medicine Review (Via Medica) IF:0.9 MEiN:40