Różne

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Wielkopolski – Spotkanie oddziału 28.09.2023 r.

W programie wykłady – związane z praktycznymi aspektami

planowania leczenia i dozymetrii w radioterapii stereotaktycznej

i bramkowanej oraz napromienianiu całego ciała.

Zaproszenie PTFM WLKP.

Link do spotkania:

LINK DO SPOTKANIA