Edukacja / DydaktykaNowościRóżneSzkoleniaWydarzenia

Zapraszamy na 16 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej, które obędzie się w dniach 17-19.09.2021 w Wiśle.

Zapraszamy!

16 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej,
obędzie się w dniach 17-19.09.2021 w Wiśle,
Vislow Resort
Będzie poświęcone pomiarom porównawczym i spójności pomiarowej.
Wprowadzenie ustawą Prawo atomowe wymagań dotyczących prowadzenia pomiarów związanych z oceną parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych nakłada na fizyków medycznych pracujących w zakładach radioterapii obowiązek przeprowadzania w okresach 4 letnich pomiarów porównawczych tych parametrów, jeżeli ocena tych parametrów w jednostce ma być prowadzona przez specjalistów w zakresie fizyki medycznej.
Celem konferencji jest integracja środowiska i utworzenie grupy roboczej specjalistów fizyki medycznej z wiodących ośrodków w Polsce do opracowania wytycznych co do prowadzenia międzyośrodkowych pomiarów aparatury związanych z zapewnieniem spójności pomiarowej.
link do rejestracji: