Różne

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dołącza do elitarnego grona ośrodków, w których realizowana jest radioterapia adaptacyjna.

Dnia 10 czerwca – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dołącza do elitarnego grona ośrodków, w których realizowana jest radioterapia adaptacyjna, czyniąc tym samym onkologię nowocześniejszą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tym dniu przeprowadzono napromienianie 12 pacjentów dla różnych lokalizacji anatomicznych. W tym miejscu chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania ośrodkowi Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, a w szczególności Prof. Krzysztofowi Ślosarkowi i zespołowi fizyków, którzy wsparli nas swoim doświadczeniem w implementacji metody. Chciałbym również złożyć serdeczne podziękowania całemu zespołowi fizyków z ZCO za zaangażowanie we wdrożeniu projektu w życie. Innowacyjne pomysły i umiejętność pracy zespołowej odegrały kluczową rolę. Dziękuję za poświęcony czas i wysiłek.
dr n. med. Jarosław Pleśniak
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
Zachodniopomorskie Centrum Onkologi