Różne

Ważne informacje od Skarbnika PTFM – PILNE!

Szanowni Państwo,

Majówka już za nami i mam nadzieję, że każdemu udało się chociaż odrobine odpocząć. Poniżej przesyłam garść informacji dotyczących działalności PTFM.

Składki członkowskie

W tym roku czeka nas jeszcze kilka ważnych wydarzeń związanych z działalnością naszego towarzystwa. Najbliższe z nich to planowane w dniach 2 – 4.06 w Gdańsku XII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii (XII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii – Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (ptfm.org)). Drugie wydarzenie to XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (30 września – 2 października 2022 roku), który odbędzie się w Krakowie (17. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 2022 (29 September 2022 – 2 October 2022): O Kongresie · Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (Indico) (ifj.edu.pl). Kongres został połączony ze spotkaniem sekcji Brachyterapii oraz Walnym Zebraniem Towarzystwa.

 

Na pewno część z Państwa będzie chciała wziąć udział w tych wydarzeniach, dlatego też proszę upewnić się, że mają Państwo w pełni uregulowane składki członkowskie. Z niższych opłat mogą skorzystać tylko osoby, które mają opłacone składki do 2022 roku włącznie. Informacja o aktualnych składkach (na dzień 6.05.2022) została przesłana do wszystkich Zarządów Oddziałów.

 

Przypominam również, że jeśli ktoś zalega ze składkami za okres dłuższy niż 2 lata jest automatycznie zawieszany w prawach członka. Aby wrócić do grona pełnoprawnych członków,  należy uregulować wszystkie zaległości. Po zaksięgowaniu na koncie PTFM wpłaty, osoba taka automatycznie jest przywracana na listę członków aktywnych. Nie ma konieczności wysyłania potwierdzeń czy maila.

 

Dla przypomnienia:

Opłata członkowska od 2020 roku wynosi 140 zł lub 80 zł dla studentów. Do 2019 roku wynosiła 80 zł.

 

Można ją wpłacać bezpośrednio na konto:

Bank PKO BP 19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, Oddział, Rok kwota, Rok kwota

 

lub przez sklep: Sklep – Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (ptfm.org)

 

Zgodnie ze statutem: „Skarbnik towarzystwa do 30 kwietnia bieżącego roku informuje Przewodniczących Oddziałów i Skarbników Oddziałów o dokonanych wpłatach składek członkowskich danego Oddziału oraz o jego aktualnej liczbie Członków.”. Mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo to kilku dniowe opóźnianie.

 

Liczba członków PTFM

Obecnie PTFM ma 340 aktywnych członków, z czego niestety tylko 46% ma uregulowane składki. Ponadto nadal mamy 242 osoby bez opłacanych od dłuższego czasu składek (więcej niż dwa lata), co do których nie zostały podjęte żadne decyzje. Zachęcam Państwa do uporządkowania swojego status w Towarzystwie, tak aby nie narastały zaległości (uregulować zaległości/wysłania maila z rezygnacją).

 

Walne zebranie Towarzystwa

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja obecnego zarządu PTFM, dlatego też czeka nas Walne Zebranie Delegatów (29.09.2022 roku – czwartek przed kongresem) oraz wybory Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W związku z powyższym proszę pamiętać o wybraniu delegatów swojego oddziału. Delegaci wybierani są na zebraniach Oddziałów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków. Wybierany jest 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków Oddziału. Należy liczyć tylko członków z opłaconymi składkami, ponieważ „zawieszenie wszystkich praw Członka Zwyczajnego następuję automatycznie z powodu nieopłacenia składek członkowskich w terminie określonym w uchwale Zarządu Głównego”.

Zarząd każdego z oddziałów powinien z wyprzedzeniem przesłać mailem listę delegatów do Pana profesora Krzysztofa Ślosarka (prezesa PTFM – prezes@ptfm.org), Pani Aleksandry Klimas (sekretarza PTFM – sekretarz@ptfm.org) oraz do Anny Zawadzkiej (skarbnika PTFM – skarbnik@ptfm.org).

 

Tak obecnie przedstawia się liczba delegatów z poszczególnych oddziałów, ale mam nadzieję że uiszczenie brakujących składek zmieni te liczby na większe.

Czasopismo PTFM – Polish Journal of Medical Physics and Engineering

Pewnie większość już z Państwa wie, że czasopismo PTFM (naczelny redaktor Witek Skrzyński) uzyskało 100 punków  MEiN, więc jako Zarząd zachęcamy do zamieszczania w nim swoich publikacji. Ponieważ utrzymanie czasopisma wiąże się ze sporymi kosztami, zostały wprowadzone opłaty za publikacje: 750 zł dla autorów z Polski oraz 150 EUR dla autorów z zagranicy. Tu należy jednak zaznaczyć, że NIE MA OPŁATY za publikację, jeśli pierwszy lub korespondencyjny autor są aktywnymi członkami PTFM.

 

Spotkanie Zarządu Głównego

Najbliższe spotkanie Zarządu Głównego jest planowane w Gdańsku podczas XII spotkania sekcji radioterapii.

 

Życzę miłego dnia

 

w imieniu Zarządu Głównego PTFM

 

Anna Zawadzka

Skarbnik PTFM