InformacjeRóżneWydarzenia

V Spotkanie Sekcji Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – sprawozdanie.

W dniach 11-12 czerwca 2021 roku w Krakowie odbyło się V Spotkanie Sekcji Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Gospodarzem Spotkania było Centrum Radioterapii Amethyst, a wykłady prowadzone były na Auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W konferencji udział wzięło ponad trzydziestu uczestników z wiodących ośrodków brachyterapii w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem uczestników przez Dyrektora Centrum Radioterapii Amethyst Przemysława Zachwieję, Kierownika Zespołu Fizyków i Techników Centrum Radioterapii Amethyst Krzysztofa Czaję oraz lokalnych organizatorów Spotkania – Roksanę Kudzię, Magdalenę Tumidajewicz i Damiana Nahajowskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej prof. Krzysztof Ślosarek, który nakreślił aktualny stan prawny zawodu fizyka medycznego oraz perspektywy rozwoju specjalizacji z zakresu fizyki medycznej.

Przedpołudniowe sesje wykładowe pierwszego dnia konferencji „Brachyterapia D.I.Y.” część
1 i 2 poświęcone były brachyterapii nowotworów głowy i szyi oraz nowotworów skóry. Wykładowcy przedstawili teoretyczne podstawy omawianych typów brachyterapii oraz omówili wiele aspektów praktycznych dotyczących projektowania implantów, aplikacji i planowania leczenia.

Popołudniowa sesja dyskusyjna dotyczyła ważnego zagadnienia kontroli jakości systemów planowania leczenia brachyterapii. W toku dyskusji zgłoszony został projekt utworzenia Grupy Roboczej PTFM, której zadaniem byłoby stworzenie zaleceń dotyczących wykonywania omawianych testów.

Pierwszy dzień Spotkania Sekcji Brachyterapii zakończył się uroczystą kolacją konferencyjną
w restauracji Oranżeria Hotelu Kossak, słynącej z doskonałej kuchni i niezapomnianego widoku  na Wawel.

W sobotę odbyła się druga sesja dyskusyjna poświęcona stosowaniu nowej generacji algorytmów obliczeniowych w praktyce klinicznej.

Do ostatnich niemal chwil organizatorzy zmagali się z utrudnieniami i obostrzeniami związanymi z pandemią. Zrezygnowano z warsztatów planowania leczenia, zwiedzania Centrum Radioterapii Amethyst oraz wycieczki w czasy zimnej wojny do Bunkrów Kombinatu Nowa Huta. Mamy jednak nadzieję, że najgorsze czasy pandemii już bezpowrotnie minęły i kolejne spotkania Sekcji Brachyterapii odbędą się już w pełnym wymiarze.

Dziękujemy raz jeszcze Centrum Radioterapii Amethyst za wspaniałą współpracę i pełni optymizmu patrzymy w przyszły rok wypatrując gospodarzy kolejnego, VI Spotkania Sekcji Brachyterapii.