Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościRóżneSzkoleniaWydarzenia

Serdecznie zapraszamy na konferencję LUDMETR 2021, która odbędzie się w dniach 12-17 września 2021r. w Bydgoszczy

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na konferencję LUDMETR 2021, która odbędzie się w dniach 12-17 września 2021r. w Bydgoszczy

(https://www.lumdetr2021.pl/).

LUDMETR to konferencja poświęcona detektorom luminescencyjnym i konwerterom promieniowania jonizującego.

Organizatorami Konferencji są Instytut Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Centrum Onkologii – im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Konferencja ta jest interdyscyplinarnym forum prezentacji najnowszych osiągnięć w badaniach podstawowych i stosowanych w dziedzinie radioluminescencji procesów przenoszenia i magazynowania energii w ciałach stałych, fizyki i chemii luminescencyjnych materiałów luminoforowych i scyntylacyjnych oraz związanych z nimi zastosowań.

LUMDETR 2021 będzie kontynuował tradycję ustanowioną przez poprzednie spotkania na Łotwie (Ryga, 1991), Estonii (Tallin, 1994), Polsce (Ustroń, 1997), Łotwie (Ryga, 2000), Czechach (Praga, 2003), Ukrainie (Lwów , 2006), Polsce (Kraków, 2009), Niemczech (Halle, 2012), Estonii (Tartu, 2015) i Czech (Praga, 2018). Przewodniczącym tegorocznej konferencji jest prof. dr hab. Yuriy Zorenko, kierownik Katedry Materiałów Optoelektronicznych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a ze strony Centrum Onkologii w Bydgoszczy – dr Janusz Winiecki, Koordynator Zakładu Fizyki Medycznej.

Patronat nad Konferencją pełnią: Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej.

Prof. Yuriy Zorenko jest jednym ze światowych autorytetów w dziedzinie fizyki zjawisk defektowych w dielektrykach, a także w zakresie wytwarzania materiałów luminescencyjnych w różnych formach krystalicznych do detektorów scyntylacyjnych i dozymetrii. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, dwóch rozdziałów w monografiach i 28 patentów w dawnym ZSRR, Ukrainie i Polsce, posiada

ponad 3500 cytowań w Scorpus i wysoki indeks Hirscha (30).

 

Dr Janusz Winiecki jest Koordynatorem Zakładu Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii oraz adiunktem w Katedrze Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się dozymetrią kliniczną i kontrolą jakości w radioterapii, od 2019 roku jest członkiem Professional Matters Committee przy EFOMP.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w tej Konferencji !

 

     Krzysztof Ślosarek