Różne

“RESUMÉ” 19th International Congress on Neutron Capture Therapy – zapraszamy!

“W dniu 21 stycznia 2022 r., w godzinach 10-16, w formie online, organizowana jest konferencja podsumowująca wykłady i prezentacje zaprezentowane podczas ostatniego kongresu poświęconego terapii borowo-neutronowej. Kongres odbył się w dniach 5-10 października 2021 r., a organizatorem 19th International Congress on Neutron Capture Therapy był Uniwersytet w Granadzie. Podczas kilkudniowego wydarzenia naukowcy z całego świata przedstawili najnowsze osiągnięcia w rozwoju  terapii neutronowej (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT).

BNCT jest terapią dwumodalną, stanowiącą dużą szansę dla pacjentów cierpiących na nowotwory mózgu, czerniaka czy nowotwory rozsiane. W pierwszym etapie pacjentowi podawany jest związek boru w postaci wlewu dożylnego, a następnie poddawany jest napromienieniu wiązką neutronów epitermicznych. Zastosowany związek boru posiada zwiększone powinowactwo do komórek nowotworowych, a pod wpływem padającego promieniowania dochodzi do reakcji odpowiadającej za zniszczenie pojedynczej komórki.

Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie.

Serdecznie zapraszamy!

LINK:

post – ICNCT