InformacjeRóżne

Polish Journal of Medical Physics and Engineering (PJMPE) – opłaty za publikację artykułów.

Szanowni Państwo!

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie opłat za publikację artykułów w należącym do Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej czasopiśmie naukowym Polish Journal of Medical Physics and Engineering (PJMPE). Przechodząc od razu do sedna: opłaty nie będą dotyczyć członków naszego Towarzystwa!

Płatności będą dotyczyć artykułów zaakceptowanych do publikacji, nadesłanych do czasopisma po 31 marca 2022 roku. Opłaty będą wynosić:

  • 0 (brak opłaty) w przypadku artykułu nadesłanego na zaproszenie Redakcji;
  • 0 (brak opłaty), jeśli pierwszy autor artykułu, lub autor korespondencyjny, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej lub członkiem Redakcji PJMPE;
  • 750 PLN dla pozostałych artykułów nadesłanych przez autorów z Polski;
  • 150 EUR w pozostałych przypadkach, czyli dla artykułów nadesłanych przez autorów zagranicznych.

Czasopismo Polish Journal of Medical Physics and Engineering, wydawane od 1995 roku, jest następcą wydawanych od 1966 roku „Postępów Fizyki Medycznej”. Na przestrzeni lat forma i sposób dystrybucji czasopisma zmieniały się. Obecnie czasopismo jest wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, a wszystkie artykuły opublikowane od 2007 roku są dostępne w formule Open Access w formie plików PDF zamieszczonych na stronie internetowej.

Brak papierowego wydawnictwa nie oznacza braku kosztów. Wprawdzie wszyscy członkowie Redakcji pracują społecznie, ale PTFM ponosi koszty związane z usługami zapewnianymi przez zewnętrznych dostawców. Do tych usług należy m.in. utrzymanie strony internetowej czasopisma, elektroniczny panel redakcyjny i dostęp do systemu antyplagiatowego. Wzrasta liczba nadsyłanych i publikowanych artykułów. To oczywiście dobrze, ale wraz z tym rosną także koszty wydawania czasopisma. Możliwość ich dalszego finansowania ze środków pochodzących ze składek członkowskich staje pod znakiem zapytania. Dlatego, po rozmowach w gronie Redakcji PJMPE i Zarządu Głównego PTFM, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie płatności za publikację artykułów nadsyłanych przez autorów nie należących do PTFM.

Serdecznie zapraszamy Członków PTFM do nadsyłania artykułów do naszego czasopisma!

Pozdrawiam

Witold Skrzyński

Redaktor Naczelny PJMPE