Działalność ZarząduInformacjeRóżne

List Prezesa PTFM – sytuacja epidemiczna.

Gliwice, 20 kwietnia 2020

 

Koleżanki i Koledzy

 

Początek tego roku nie zapowiadał tak dużych problemów. Od trzech miesięcy w Europie mamy pandemię COVID-19.  Od czterech tygodni życie zawodowe i społeczne przeszło na inne tory. To co dotychczas był normalnością, teraz stało się czymś wyjątkowym. Większość obywateli ma zakaz opuszczania miejsca zamieszczania. O uczestnictwie w spotkaniach zawodowo-naukowych należy na razie zapomnieć. Nasze Towarzystwo, przesunęło na przyszły rok spotkania sekcji brachyterapii i radioterapii (miejsca spotkań będą zachowane, a daty na nowo ustalone). W pierwszych dniach czerwca zdecydujemy (Członkowie Zarządu Głównego) co z Jesienną Szkołą Fizyki Medycznej, która ma odbyć się na początku października w Bydgoszczy.

Większa część aktywnych zawodowo, nie pracuje lub pracuje zdalnie. Jest jednak kilka dziedzin życia zawodowego, w których pracownicy nie mogą opuszczać swoich stanowisk pracy, mierząc się jednocześnie z nowymi wyzwaniami zarówno metodologicznymi jak i organizacyjnymi. Do tej grupy należą  – Fizycy Medyczni. Oczywiście większość Nas nie należy do grupy osób pracujących na „pierwszej linii” walki z koronawirusem. Niemniej jednak, konieczność zachowania ciągłości leczenia  nie pozwala nam odejść od naszych szpitalnych biurek i odstawić nasze przyrządy pomiarowe. Dlatego też pracujemy, wykonujemy swoje rutynowe zadania i staramy się zrobić więcej, aby pomóc tym z „pierwszej linii”.

Większość Zakładów Fizyki Medycznej pracuje w systemie rotacyjnym, wykonując swoje obowiązki na miejscu – w szpitalu jak i zdalnie. Zdalna praca dotyczy oczywiście tych, którzy zajmują się planowaniem leczenia bądź weryfikują zgodność dozymetryczną planów leczenia (DQA). Należy jednak pamiętać, że aby taką weryfikację przeprowadzić trzeba najpierw wykonać pomiary dozymetryczne. Pomiary dozymetryczne, sprawdzanie dokumentacji „papierowej” czy też praca z pacjentem, wymagają naszej obecności w szpitalu. Obliczenia rozkładu dawki, można wykonywać w każdym miejscu, pod warunkiem, że mamy dostęp do oprogramowania, serwerów. To bardzo wygodne rozwiązanie; wykonujemy swoją pracę bez narażania się na zakażenie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że firmy z którymi współpracujemy, w czasach pandemii złagodziły politykę zdalnego dostępu do oprogramowania. Firma Varian Medical Systems dopuszcza zdalne planowanie w systemie Eclipse z wykorzystaniem mechanizmu RDP jako rozwiązania tymczasowego, podczas pandemii COVID-19. Użytkownicy systemu Eclipse mogą skonfigurować środowisko pracy zdalnej z wykorzystaniem RDP/VPN we własnym zakresie (bądźcie odpowiedzialni i dbajcie o bezpieczeństwo!; pełna informacja: www.MyVarian.com). Należy podkreślić, że wspieranym i rekomendowanym przez Varian MS rozwiązaniem w zakresie zdalnego planowania w systemie Eclipse jest zastosowanie systemu Citrix. Jeżeli Użytkownicy innych programów nie mają takiej możliwości, skontaktujcie się z przedstawicielami firm, aby uzyskać ich zgodę na takie połączenia (w czasach pandemii). Piszę o tym zagadnieniu, ponieważ onkologia w tym radioterapia w tych trudnych warunkach MUSZĄ pracować. Nie będziemy mogli leczyć chorych, jeżeli zabraknie fizyków do przygotowania planów leczenia. Stąd też, zdalna praca jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Część z nas realizuje procedury, które nie należały dotychczas do naszych obowiązków tj. implementacja układów termowizyjnych, drukowanie przyłbic. Jest to oczywiście możliwe wtedy, gdy posiada się dostęp do specjalistycznego sprzętu (kamery termowizyjne, drukarki 3D). Niemniej jednak, nawet jeśli tak nie jest, pamiętajcie o Kolegach i Koleżankach fizykach nie pracujących w szpitalach, a pracujących w ośrodkach akademickich. Wysoka mobilizacja społeczna i chęć pomocy non-profit wzmożyła aktywność profesji nieklinicznych, które to chętnie włączają się w pomoc w rozwiązywaniu nietypowych problemów przed którymi stanęły Szpitale. Bardzo Wam za to dziękuję! Liczę na to, że ta współpraca zaowocuje w przyszłości zacieśnieniem kontaktów między środowiskiem klinicznym i akademickim.

Nasze Towarzystwo nie wydaje własnych zaleceń, ponieważ obowiązują nas rozporządzenia władz państwowych oraz dyrekcji szpitali. Proszę jednak czytajcie zalecenia i informacje podawane przez EFOMP, które sukcesywnie zamieszczamy na stronie Towarzystwa.

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie pracują. Dziękuję, mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w przyszłości, tak jak bywało to dotychczas.

 

 

Pozdrawiam i życzę ZDROWIA
Krzysztof Ślosarek