Różne

LIST – od Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Prof. Krzysztofa Ślosarka.

Gliwice, 28 kwietnia 2021

 

Witam,
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Poprzedni rok, 2020 nie był dla nas zbyt „łaskawy”. Obecny rok, zapowiada się podobnie. Chociaż przygotowujemy się na lepsze czasy. Lepsze, w tym znaczeniu, że będziemy mogli wrócić do naszych systematycznych spotkań związanych z fizyką medyczną. Spotkań, które powinny odbywać się w rzeczywistości, a nie w sieci. Jak zauważyliście, nasze Towarzystwo nie organizuje wykładów w sieci. Zarząd Główny doszedł do wniosku, że oprócz wykładu, ważna jest wymiana informacji „w kuluarach”, a tego sieć nie zapewnia. Otrzymaliśmy zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na korzystanie z platformy internetowej CMKP, dlatego prowadzone są w sieci kursy specjalizacyjne fizyki medycznej. Wydaje się to być dobrą formą kształcenia i być może zostanie ona utrzymana w przyszłości. Nie dotyczy to kursów, w których konieczne jest prowadzenie zajęć praktycznych.
W ostatnim okresie, Zarząd Główny prowadzi aktywną działalność mającą na celu uznanie naszej specjalizacji przez EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics). Kraje członkowskie (EFOMP) podejmują taką aktywność i po spełnieniu formalnych wymagań specjalizacja w tych krajach uznawana jest przez pozostałe. Na obecną chwilę brakuje nam spełnienia jednego warunku: szkolenia ustawicznego…Sposobem na pogodzenie wymagań EFOMP oraz aktualnej sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej naszej profesji jest wprowadzenie statusu Eksperta Fizyki Medycznej. Będzie on dodatkiem do stopnia specjalisty. Uspokoję zaniepokojonych – tytuł specjalisty fizyki medycznej jest jedynym tytułem wymaganym przez polskie prawo. Nic w tym zakresie się nie zmieni. Tytuł Eksperta Fizyki Medycznej otrzymają osoby, które dobrowolnie poddadzą się procesowi oceny w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pozwoli to również na przygotowanie bazy danych ekspertów, którzy będą rekomendowani przez Towarzystwo prac w zespołach eksperckich. Ewaluacja będzie dokonywana przez władze Towarzystwa Fizyki Medycznej, dlatego będzie dotyczyła ona tylko członków towarzystwa. I w ten sposób przechodzimy do kolejnej ważnej sprawy: składki członkowskie.
W latach 2019/ 2020 /2021 dramatycznie spadła liczba członków, którzy regularnie opłacają składki. Na wykresie poniżej jest liczba członków w funkcji oddziałów, którzy opłacili składki. W sumie nasze Towarzystwo liczy obecnie 241 członków i ponad 300 osób, które zostały zawieszone w prawach członków (nie opłaciły składek za ostatnie dwa lata; 2019/2020). Towarzystwa naukowe, a więc i nasze, powoływane są po to, byśmy mogli wspólnie wyrażać opinie dotyczące najważniejszych kwestii związanych z naszą profesją. Pojedyncze głosy najczęściej pozostają niezauważone – głos wspólny ma zawsze większą siłę przekazu. Zarząd Główny stara się (między innymi) na bieżąco śledzić aktywność ustawodawcy w tematach, które nas bezpośrednio dotyczą i korzysta z wszelkich dostępnych mu środków (np. konsultacje społeczne) by wyrazić opinię naszego środowiska.

Członkiem Towarzystwa nie jesteśmy dla korzyści materialnych, ale dlatego, że czujemy się członkiem społeczności fizyków medycznych. Jeśli jednak mimo to Ktoś zapyta: co ja z tego mam? Usłyszy odpowiedź: jako członek PTFM masz prawo do zniżek! W opłatach rejestracyjnych wydarzeń, które PTFM (i EFOMP) organizuje (mam nadzieję że w tym roku wrócimy do ich organizacji), w przyszłych opłatach publikacji artykułów w Polish Journal Medical Physics and Engineering (zachęcam do wysyłania prac). Bezpłatny dostęp do papierowego wydania Inżyniera i Fizyka Medycznego (poprzez oddziały). Jeżeli tymi skromnymi korzyściami nie przekonałem, trudno….
W tym roku, na dzień dzisiejszy planujemy spotkanie Sekcji Brachyterapii w Krakowie, w czerwcu oraz Jesienną Szkołę Fizyki Medycznej w Bydgoszczy w październiku/listopadzie. Spotkanie Sekcji Radioterapii zostanie przesunięte na początek przyszłego roku i będzie ono połączone z planowanym (cyklicznym) wydarzeniem organizowanym wspólnie z Polskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej.
Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia !

Prezes
Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Prof. Krzysztof Ślosarek