XII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii

 

Wrocław/Gdańsk/Gliwice

Zaproszenie, komunikat

Serdecznie zapraszamy Państwa na XII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii
PTFM, które odbędzie się w dniach 2- 4 czerwca 2022 roku w Gdańsku.
Miejscem Konferencji będzie obiekt konferencyjny Nad Potokiem, ul. Morska
4, Gdańsk – Jelitkowo, wyjątkowe miejsce usytuowane na granicy Gdańska i Sopotu
przy nadmorskim bulwarze.

Organizatorem spotkania jest Sekcja Radioterapii PTFM, we współpracy z
trzema gdańskimi uczelniami: Gdańskiem Uniwersytetem Medycznym (GUMed),
Uniwersytetem Gdańskim (UG), oraz Politechniką Gdańską (PG).

Tematem spotkania będzie dyskusja nad: zapewnieniem najwyższej precyzji w
radioterapii SBRT, od kontroli jakości urządzeń, przez weryfikację metod
obliczeniowych, metodologię przypisania dawki, po realizację.

Prezentacje zaproszonych wykładowców odniosą się do powyższych zagadnień,
szczególnie do zaleceń międzynarodowych, wytycznych IRCU, standardów klinicznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych materiał spotkania przygotowują w znaczącej części
uczestnicy. Wygłoszone przez fizyków z krajowych ośrodków radioterapii prezentacje,
będą stanowiły dla nas wprowadzenie do debaty na koniec każdego dnia, która jak
należy oczekiwać, pozwoli zapoznać się nam wszystkim z prowadzonymi obecnie w
Polsce wysokospecjalistycznymi technikami wysokiej precyzji.

Prezentacja dotycząca SBRT powinna zawierać:
Zakres stosowanych lokalizacji, metody unieruchomienia i weryfikacji ułożenia
chorego, metody oceny dostarczenia dawki. Stosowany sprzęt do stereotaksji i
radiochirurgii. Zakresy stosowanych dawek w wybranych lokalizacjach, parametry

oceny i akceptacji planów leczenia, stosowane wytyczne ICRU, metody IGRT do
weryfikacji realizacji prezentowanej techniki. Na każdą ustną prezentację
przeznaczone jest 20minut, w tym 5 minut na pytania i dyskusję.

Koszt uczestnictwa został ustalony na 300 zł dla członków PTFM oraz 450 zł
dla uczestników nie należących do Towarzystwa.

Wszystkich, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniu towarzyskim organizowanym, poprosimy o uiszczenie dodatkowej opłaty 50 zl

Wyniki przyjętych prezentacji zostaną ogłoszone, wraz o ostatecznym
programem, do 15 maja.

RAMOWY PROGRAM:

Program ramowy XII Krajowego Spotkania Sekcji Gdańsk 2022 wersja przed zgłoszeniem prezentacji uczestników

Zgłoszenie i opłaty:

Zgłoszenia zamknięte.

Opłaty (przez sklep PTFM) :
LINK—>SKLEP PTFM (otworzy się w nowym oknie)

W pierwszej kolejności będą przyjmowane rejestracje z deklaracją
wygłoszenia prezentacji danego ośrodka, osoby bez zadeklarowanej prezentacji
rejestrowane będą w miarę wolnych miejsc, po 30 kwietnia. Konferencję
przewidujemy max dla 80 osób , ze względu na ograniczenia pandemiczne i wielkość
sali.

 

Pytania/wątpliwości:

j.kaminska@gumed.edu.pl

janiszewska.m@dco.com.pl

Przewodnicząca Sekcji Radioterapii PTFM
dr n. med Marzena Janiszewska