Działalność Zarządu

Konferencja PTFM – czerwiec 2017

Szanowni Państwo!

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu konferencja naukowa PTFM. Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia: radioterapię, obrazowanie medyczne, biosygnały, nanotechnologię w medycynie, ochronę radiologiczną oraz medycynę nuklearną. Więcej na temat konferencji http://www.wco.pl/ptfm2017

W pierwszym dniu konferencji tj. 1 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, na którym delegaci podejmą decyzję w sprawie honorowego członkostwa Towarzystwa dr Włodzimierza Łobodźca. Tematem Walnego Zebrania będą także zmiany w statucie dotyczące m. in. wykorzystania składek członkowskich.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej zwracam się z prośbą o zorganizowanie Walnych Zebrań Oddziałów PTFM w celu wyboru delegatów zgodnie ze statutem PTFM – ?Delegaci wybierani są na zebraniach Oddziałów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ? członków. Wybierany jest 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków Oddziału? ? paragraf 23 Statutu PTFM.

W czasie Walnego Zebrania Oddziału prosimy o przedyskutowanie i wskazanie zagadnień, które powinny zostać poruszone na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTFM.

W związku z ustaleniem faktycznej liczby członków Oddziału (członkami są osoby, które płacą roczne składki w wysokości 80 zł, członkostwo ustaje automatycznie z powodu niepłacenia składek w ciągu 2 kolejnych lat) proszę Skarbników Oddziałów o kontakt ze Skarbnikiem ZG PTFM Anną Zawadzką a.zawadzka@zfm.coi.pl, kom. 509 767 457.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji o Walnym Zebraniu.

Grażyna Kosicka
sekretarz ZG PTFM