Różne

Informacja o planach działalności Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM

 

 

Szanowni Państwo,

 

chciałabym Państwa zaprosić do udziału w grupach roboczych Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM, których celem będzie stworzenie zaleceń / wytycznych dotyczących obowiązków fizyka medycznego pracującego w diagnostyce obrazowej.

 

Obowiązki fizyka medycznego wynikające bezpośrednio z ustawy Prawo Atomowe (Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 1792, 2019r.):

  • optymalizacja ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie,
  • definiowanie kryteriów jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych na potrzeby programu zapewnienia jakości,
  • przygotowywanie specyfikacji technicznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz udział w wyborze urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
  • analiza zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33m ust. 1 ustawy Prawo Atomowe z 2019r.

 

Sekcja w pierwszej kolejności planuje stworzyć zalecenia dotyczące:

  • optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym (ze szczególnym uwzględniłem procedur tomografii komputerowej oraz radiologii zabiegowej pacjentów dorosłych, pediatrycznych: optymalizacja protokołów, ocena narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące – SSDE, dawka wejściowa na skórę),
  • analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33m ust. 1 ustawy Prawo Atomowe z 2019r.

Dodatkowo planuję:

  • aktualizację zaleceń PTFM (https://www.ptfm.org/zalecenia/) dotyczących wykonywania testów podstawowych / specjalistycznych urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej.

 

Chęć udziału w grupach roboczych proszę zgłaszać na adres: joanna.kidon@sum.edu.pl

 

 

 

przewodnicząca sekcji:

dr n.med. Joanna Kidoń