Działalność ZarząduEdukacja / DydaktykaInformacjeNowościRóżneSzkoleniaWydarzenia

Egzamin Specjalizacyjny – Jesień 2020 – BARDZO WAŻNA INFORMACJA –

W nawiązaniu do zapytania (pytanie skierowane przez prof. Pawła Kukołowicza) uprzejmie pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 i 1493) PESoz składa się z dwóch części w następującej kolejności – egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Za wynik pozytywny PESoz uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego części. Wynik pozytywny z części PESoz jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w ustalonym terminie,  można przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESoz.

 Mając na uwadze, iż Minister Zdrowia na podstawie art. 34 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 i 1493), komunikatem z dnia 3 listopada 2020 r. odstąpił od przeprowadzenia części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach ochrony zdrowia w sesji jesiennej 2020 r., osoby, które przystąpiły do części teoretycznej i uzyskały ocenę pozytywną oraz złożyły wniosek do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do części praktycznej PESoz w sesji jesiennej 2020 r., będą miały zaliczony PESoz i uzyskują tytuł specjalisty na podstawie pozytywnej oceny uzyskanej z egzaminu teoretycznego.

 Z wyrazami szacunku

 Karolina Gortat

Starszy Specjalista

Departament Rozwoju Kadr Medycznych