InformacjeRóżne

Centrum radioterapii Amethyst w Krakowie – oferta zatrudnienia!

 

Centrum radioterapii Amethyst w Krakowie to niepubliczna placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu onkologicznym. Chorzy leczeni są za pomocą najnowszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych . Amethyst kładzie szczególny nacisk na wdrożenie najnowszych osiągnięć nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości.

Obecnie oferujemy możliwość  zatrudnienia  na stanowisku :

Fizyk medyczny

Twój zakres obowiązków :

 • Planowanie leczenia w zakresie brachyterapii i teleterapii
 • Wykonywanie kontroli jakości urządzeń do teleterapii i brachyterapii

Nasze wymagania:

 • Specjalizacja w dziedzinie fizyki medycznej lub rozpoczęty proces specjalizacyjny
 • Chęci rozwoju i doskonalenia zawodowego

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie certyfikatu – ochrona radiologicznej pacjenta
 • Posiadania uprawnień operatora akceleratora ( S-A) i/lub urządzeń do brachyterapii ( S-Z)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na pełny etat
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub alternatywną formę współpracy
 • Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach krajowych oraz zagranicznych
 • System prmiowy
 • Benefity pozapłacowe

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV  wraz z poniższą klauzulą   na adres mailowy: rekrutacja@amethyst-rtcp.pl.

Informujemy iż nie wymagamy i nie oczekujemy dołączenia do CV fotografii kandydata.

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Fizyk medyczny.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

 

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie pkt 2.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie pracy, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kontakt : iod@amethyst-rtcp.pl