Historia PTFM

Posted on

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską ? […]

Statut PTFM

Posted on

06.04.2019 Statut PTFM I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (dalej zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. §3 […]

Oddziały PTFM

Posted on

Oddział Szczeciński    Przewodniczący: Jezierska Karolina karo@pum.edu.pl Sekretarz: Łukowiak Magdalena Skarbnik: Macała Agnieszka Członek: Lewocki Mirosław Adres korespondencyjny Oddziału PTFM Magdalena Łukowiak ZCO, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin   Oddział Warszawski    Przewodniczący: Kukołowicz Paweł p.kukolowicz@zfm.coi.pl W-ce […]