Edukacja / DydaktykaInformacjeRóżne

Badanie zainteresowania udziałem w kursie w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie FIZYKI MEDYCZNEJ

Badanie zainteresowania udziałem w kursie w ramach szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie FIZYKI MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane odbyciem w Świętokrzyskim Centrum Onkologii kursu w ramach
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej – MODUŁ III Diagnostyka
obrazowa: diagnostyka rentgenowska – zgodnie z „Program specjalizacji w dziedzinie fizyki
medycznej”(CMKP 2018), proszone są o wstępną deklarację udziału.
Planowany termin kursu: 19-22.09.2023.
Koszt kursu zostanie podany po uzyskaniu informacji o liczbie osób chętnych do udziału
w nim.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w kursie do Pani mgr Katarzyny Blejder
email: Kasia.Blejder@onkol.kielce.pl do dnia 12.06.2023.
Zakład Fizyki Medycznej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii