Informacje

18 maja 2022 r. zmarł prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z żalem zawiadamiamy,

że 18 maja 2022 r. zmarł prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były przewodniczący poznańskiego oddziału PTFM, wspaniały naukowiec, twórca poznańskiej fizyki medycznej, specjalista w dziedzinie elektronowego rezonansu paramagnetycznego, wieloletni Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej na Wydziale.

Odszedł od nas człowiek wielkiej dobroci, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń fizyków medycznych.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność fizyków medycznych w Polsce poniosły wielką stratę.